Belægning

Alt belægningsarbejde udføres, så det harmonerer bedst muligt med ejendommen og området.

  • Alle former for belægning udføres.
  • Brosten, chaussésten og piksten.
  • Betonsten/fliser - Herregårdssten, Nybrosten, Klostersten etc.
  • Granitfliser.
  • Granitskærver og perlegrus.
  • Stenmel og slotsgrus.
  • Klinker.
  • Genbrug af gammel/eksisterende fliser og sten.
Et godt eksempel på, hvordan forskellige materialer kan kombineres, så de bryder en ellers monoton overflade.
Piksten integreret i Herregårdsbelægning.
Chaussésten sat i buer.