Vand i haven

  • Spejlbassiner.
  • Naturbassiner
  • Vandløb.
  • Springvandssten.
Vandmiljø i natursten.